Hinduisme
Skip Navigation Links.

Hinduisme

Hinduismen er kjent for nordmenn som Indias religion, men i Norge er det faktisk tamilske hinduer fra Sri Lanka som utgjør den største gruppen. Bergen og Trondheim har ett tamilsk hindu-tempel hver, og i Oslo-området har vi to hindu-templer: ett nord-indisk og ett tamilsk.

Hinduismen er en mangfoldig religion med utallige guder, tradisjoner og retninger som har vokst og utviklet seg over 3000 år. Det store mangfoldet fikk enkelte tidlige forskere til å hevde at hinduismen egentlig ikke er én religion, men flere. I dag er forskerne enige om at hinduismen utgjør ett religiøst system. Hinduene selv oppfatter det også slik.

Guden Rama med kona Sita og broren Lakshman
Guden Rama med konen Sita og broren Lakshman. Fremme til venstre sitter apeguden Hanuman.   Fra det nordindiske tempelet Sanatan Mandir på Slemmestad i Oslo. Foto: Anders Bettum, Oslo museum  - Interkulturelt museum.                                                

Det er imidlertid vanskelig å definere hinduismen presist. Det kan være vanskelig å finne et eneste felleselement som alle de ulike trosretningene deler. De ulike ideene vi i Vesten forbinder med hinduismen, som Vedaenes autoritet, polyteisme, troen på reinkarnasjon, tilbedelse av hellige kuer, vegetarianisme, pasifisme, asketisme, osv. praktiseres høyst ulikt fra retning til retning. I sin bok ”Being a Hindu in Oslo” har religionshistorikeren Ram Eivind Gupta foreslått forestillingen om Dharma, en guddommelig gitt verdensordning, som et samlende element. *I forordet til boken beskrives hinduismen som en ”overwhelmingly festival-oriented religion”. Templet er gjerne midtpunktet for festivalene. Tempelkulten er utvilsomt en svært sentral del av hinduismen, og en viktig bærer av hinduisk tradisjon og kultur.


Det overveldende flertall av hinduer lever fortsatt i India og på Sri Lanka, mens mindre kolonier har slått rot i Indonesia (Bali), på de vestindiske øyer og på Afrikas østkyst. I moderne tid har en relativt omfattende diaspora og enkelte guruer sørget for en etablering av hinduismen og hinduistiske idéstrømninger også i Vesten, særlig i USA, Canada og England. I 2006 var flertallet av hinduene i Norge tamiler fra Sri Lanka, og det er denne gruppen vi skal konsentrere oss om. Likevel skal vi ikke slippe helt taket i indisk hinduisme, siden religionen er mer eller mindre den samme. Den første gruppen hinduer som kom til Norge var nord-indere, og disse har på mange måter en bedre etablert diaspora enn tamilene.

WEB: