Skip Navigation Links.

Informasjon

Denne nettsida er ein del av prosjektet "Møtepunkt himmel og jord" som er etablert i regi av Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Under menypunktet "bakgrunn" ovanfor finn du utfyllande informasjon om bakgrunn og formål med prosjektet.

 

WEB: