Skip Navigation Links.

Informasjon

Denne nettsiden er en del av prosjektet "Møtepunkt himmel og jord" som er etablert i regi av Den kulturelle skolesekken i Sogn og Fjordane. Under menypunktet "bakgrunn" ovenfor finner du utfyllende informasjon om bakgrunn og formål med prosjektet.

WEB: