Andre livssyn
Skip Navigation Links.

Andre religionar og livssyn

Her finn du fleire av dei religionane som finst i verda i dag, og også ikkje-religiøse livssyn. Unge religionar som er danna dei siste 200 år har vi lagt under ”Nyreligiøsitet” saman med dei retningane som fell inn under den nye åndelege orienteringa som ein har sett i Vesten dei siste tiåra, som t.d. holisme og andre alternativrørsler. Ikkje-religiøse retningar er plassert under ”Andre livssyn”, men Human - Etisk Forbund som der det største livssynssamfunnet i Noreg har fått eige punkt.

WEB: