Skip Navigation Links.

Klasseweb

Dette rommet for klasseweb er ikkje lenger så aktuelt, for delingskulturen på nettet har utvikla seg svært dei siste åra! Lærarane opprettar enklare og raskare ulike fagfora for klassen på skulen sin læringsplattform, wikispaces, blogg etc.


WEB: