Buddhisme
Skip Navigation Links.

Buddhisme

De fleste av oss tenker kanskje på Norge som kristent. Buddhistisk tradisjon derimot, hevder at et land hvor lokale munker eller nonner har etablert et kloster er et buddhistisk land. I tråd med denne tolkningen er ikke Norge bare kristent, men også buddhistisk.


AmithabaBuddha Amitabha som representerer fortidens og nåtidens Buddha i vietnamesisk buddhisme. Han er også herren i ”det rene land” som vietnameserne håper å komme til når de dør. Foto: Anders Bettum, Oslo museum, Interkulturelt museum.

"Lykkelig er den som har overvunnet sitt jeg... som har nådd fred... som har funnet sannheten."                           Gautama Buddha

*Buddhismen har navnet sitt etter et ord på det gamle indiske språket sanskrit: Buddha betyr den opplyste. En buddha er en som har våknet og fått en dyp innsikt om verden og livet, ved dette er han blitt opplyst og oppnådd frigjøring fra livskreftene som styrer sinnet og livsførselen. Ordet blir også brukt om den historiske personen som grunnla religionen på 500-tallet f.Kr., Siddharta Gautama av stammen Shakya. Ofte kalles han ”den vise frå Shakya – slekten”. Buddhismen vokste frem innenfor hinduismen, men skiller seg fra denne religionen mellom annet ved å nekte for at mennesket har en udødelig sjel. Buddhismen opererer heller ikke med en skaper, og Siddharta Gautama har ikke status som gud.


*Blant nordmenn har det vært en stigende interesse for buddhismen siden 1970-tallet, og det er stiftet flere norske foreninger for å studere og praktisere religionen. Det har også vært en stor innvandring til Norge fra land med buddhistisk befolking, og den største gruppa - ca 9000 menneske, har vietnamesisk bakgrunn. I Norge finnes det derfor flere vietnamesiske buddhistsammenslutninger og de har tempel m.a. på Lørenskog i Akershus, Heimdal ved Trondheim og i Godvik utenfor Bergen.

WEB: