Andre livssyn

Andre religionar

Her finn du mindre kjende religionar, som jainisme, og vi fører deg også til Japan og Kina via lenkjer til religionane der. ”Urfolksreligionar”, som t. d. samane sin opphavelege religion, finn du også under dette menypunktet.

WEB: