Skip Navigation Links.

Hellige rom

Begrepet ”hellig rom” høres kanskje forståelig ut i dagligtale, men det kan ha mer enn èn betydning. Begrepet er nært knyttet til begrepet ”hellig sted”. Forskjellen mellom hellig sted og hellig rom er ikke så skarp. ”Hellige rom” betyr ikke nødvendigvis rom i en bygning. Likevel er rommet mer avgrenset enn stedet, som for eksempel en hule i et fjell eller en inngjerdet plass. Hellige steder har ikke den samme avgrensingen, og kan omfatte hele byer, store innsjøer, elver eller fjell. Det finnes en rekke teorier om hva som kjennetegner et hellig rom, her er religionsforskeren Mircea Eliades modell:

1. Det hellige rom bygges ideelt på et sted hvor man har en spesielt sterk følelse av at det helliges tilstedeværelse. Konstruksjonen av et gudshus på et slikt sted framhever det hellige, og er i seg selv en religiøs handling. Denne handlingen markeres med ritualer, som grunnsteinsnedleggelse, kranselag og innvielsesseremonier.

2. Det hellige rom atskilles fra det hverdagslige (profane) rom utenfor med gjerder eller vegger, og spesielt døren eller porten er utstyrt med symboler som markerer overgangen.

3. Det hellige rom oppleves som et mikrokosmos, en slags kompakt modell av hele universet, der de fire veggene representerer ”de 4 verdenshjørner” (red), taket representerer himmelen og gulvet jorden. Retningene rommet orienteres etter er derfor ikke tilfeldig.

4. De troende opplever det hellige rommets beliggenhet som ”midt i verden”, men også et bindeledd mellom himmel, jord og evt. underverden. Dette markeres gjerne med en ”verdensakse” (axis mundi), uttrykt i arkitekturen gjennom et kirkespir, en minaret, en totempel, en flaggstang, el.

5. Det hellige rom utstyres med hellige symboler og er et sted for rituell handling i form av renselse, offer, bønn, innvielse (overgangsriter) og høytidsfeiringer

WEB: