Kristendom

Protestantisme


Nr 1
Nattverdssett i 5 delar: Kalk, disk og brødøskje (ciborium) med tilhøyrande tekstilar (corporale og pall).
Corporalen er ein kvit firkanta duk som kalken skal stå på, og pallen leggast over kalken. Oppå den settast disken. Nattverdsoblatane blir oppbevart i ciborium.

Nr 2
Nattverdskalk med pall. Pallen leggast oppå kalken for å beskytte vinen.

Nr 3
Altarkors. På veggen bak, eller på altaret i kyrkjerommet, er den krossfesta Kristus eit sentalt motiv.

Nr 4
Bibelen og Norsk salmebok med bønebok.

Nr 5
Liturgisk drakt for prest er kvit alba og stola. Her ein vendbar stola i grønt og lilla.
Motivet på stolaen er brød og fisk, og i nakken eit kors. Dei liturgiske fargane følger kyrkjeåret og dei kyrkjelege handlingane. Fargane er kvitt, rødt, lilla og grønt.

Nr 6
Eksempel på altarlysestakar.

 

 

WEB: