Kristendom
Skip Navigation Links.

Kristendom

Kristendommen er den religionen som har vært lengst i Norge. Historikere regner med at landet ble kristnet i perioden fram mot år 1000 e.Kr., og at kristendommen gradvis erstattet den gamle norrøne religionen. Etter reformasjonen i 1537 ble den første kristendommen i Norge erstattet med en ny form, den protestantiske. Kristendommen er statsreligion i Norge, men det betyr ikke at alle kristne tilhører majoriteten.
Kristendommen er verdens største religion, med omlag to milliarder tilhengere. Etter kolonitiden har kristne vært å finne i alle land, og organiserte kirkesamfunn finnes i de aller fleste. To tredjedeler av verdens land har kristendom som majoritetsreligion. Mens kristendommen tidligere sto sterkest i Europa, bor over tre fjerdedeler av verdens kristne i dag på andre kontinenter. Størst er antallet i Afrika og Sør-Amerika.

St Pauls kirke i Bergen
St. Paul kirke i Bergen. Foto: Kyber


Som de fleste andre religioner består kristendommen av en rekke ulike retninger eller konfesjoner. Bare én av disse konfesjonene, lutheransk protestantisme, er statsreligion i Norge. Andre former for kristendom har opp gjennom historien vært fremmedgjort, forbudt og forfulgt. Tilskuddet av innvandrere til frikirkene gjør også at man i en viss forstand kan snakke om kristne diasporaer i Norge. Mange av frikirkene har fått mangedoblet medlemstallene sine som et resultat av innvandringen de siste 30 årene. Innvandringen har også brakt med seg kristne trossamfunn som ikke tidligere har vært representert i Norge. Katolisismen er den største kristne konfesjonen på verdensbasis, ca. halvparten av alle verdens kristne er katolikker. I Norge utgjør katolikkene landets største kristne minoritet, og Den katolske kirke i Norge er i sterk vekst.

WEB: